Üzleti élet felsőfokon
2024. Július 20. Szombat, Illés

DR. NYOLCZAS NOÉMI

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Kardiológia
RÖVID BEMUTATKOZÁS:
Kardiológus. Szakmai és tudományos érdeklődésének középpontjában a szívelégtelenség áll.
ÖNÉLETRAJZ:
Nyolczas Noémi egyetemi tanulmányait 1982-88 között a Szegedi Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi karán végezte. Ezt követően fél évig dolgozott a Szegedi Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikáján egyetemi gyakornokként.

1989-től a budapesti Orvostovábbképző Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikájának munkatársa, ahol egyetemi gyakornokként, majd tanársegédként és adjunktusként tevékenykedett. Itt tett 1993-ban belgyógyászat, majd 1997-ben kardiológiai szakvizsgát.

2001-ben védte meg PhD értekezését „Prediction of the effect of bisoprolol in chronic heart failure” címmel. 2007 óta az Állami Egészségügyi Központ, illetve a Honvédkórház-ÁEK, majd HM-Honvédkórház Kardiológiai Osztályán dolgozik, osztályvezető helyettesként. 2012 óta a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi docense.

Szakmai és tudományos érdeklődésének középpontjában a szívelégtelenség áll. Ebben a témakörben rendszeresen tart előadásokat mind hazai, mind külföldi kongresszusokon.

Tudományos tevékenységét 29 magyar és 16 angol nyelvű publikáció, illetve 157 idézhető absztrakt és 2 könyvfejezet jellemzi. Folyamatosan részt vesz a graduális és posztgraduális orvosképzésben. Több medikus TDK tevékenységét irányította, illetve irányítja. 2005-2006 között részben az Osztrák Magyar Akció Alapítvány, részben az Osztrák

Kardiológus Társaság ösztöndíjával az Allgemeines Krankenhaus, Kardiológiai osztályán dolgozott. Az „Examination of the administration of autologous bone marrow cells following acute myocardial infarction and in ischaemic cardiomyopathy to prevent or slow down the harmful cardiac remodelling and heart failure” című projectben vett részt.

1988 óta tagja a Magyar Kardiológusok Társaságának. 2004 óta vesz részt a Magyar Kardiológusok Társasága elnökségének munkájában. Jelenleg a Társasága belügyi alelnöke és a Szívelégtelenség és Szívizombetegségek Munkacsoport elnöke.

A European Society of Cardiology és a European Society of Cardiology Heart Failure Association tagja. 2003-ban

Európiai Kardiológus Diplomát szerzett. 2004-ben elnyerte az Európia Kardiológus Társaság Fellow címét.