Üzleti élet felsőfokon
2024. Július 20. Szombat, Illés

PROF. DR. MERKELY BÉLA

Kardiológia - Tanszékvezető Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika igazgatója
RÖVID BEMUTATKOZÁS:
Belgyógyászati majd kardiológiai szakvizsgát, tett. 2005-ben lipidológus képesítést szerzett. 2007-ben Transthoracalis echocardiographias licenszt kapott,majd megszerezte az Okleveles Egészségügyi Szakmenedzseri diplomát 2013-ban obezitológus diplomát kap.
ÖNÉLETRAJZ:
Dr. Merkely Béla 1966-ban született Budapesten. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika igazgatója, Kardiológiai Tanszék – Kardiológiai Központ tanszékvezető egyetemi tanára. A Szakmai Kollégium Tagozatának tagja, a Kardiológiai Szakmai Tanács elnöke.

Egyetemi tanulmányok: 1991-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát summa cum laude minősítéssel. Több éven át Köztársasági Ösztöndíjas volt, két alkalommal külföldi ösztöndíjjal tanulmányokat folytatott a heidelbergi Ruprecht-Karls-Universität kardiológiai profilú III. sz. Belgyógyászati Klinikáján (Innere Medizin III.). Már egyetemi éveiben is több rangos díjat és kitüntetést nyert el, többek között 4 TDK első díjat és egy Országos TDK díjat.

Szakmai képzés: 1996-ban belgyógyászati szakvizsgát, 1998-ban kardiológiai szakvizsgát tett. 2005-ben lipidológus képesítést, 2007-ben Transthoracalis echocardiographias licenszt (honoris causa-2 szint) kapott, és az első magyar elektrofiziológusként az európai (EHRA) Cardiac Pacing and ICD Accreditationt is megszerezte. 2009-ben Intervenciós Kardiológiai licensz (expert szint) vizsgát tett, majd ugyanebben az évben megszerezte az Okleveles Egészségügyi Szakmenedzseri diplomát (Semmelweis Egyetem), 2013-ban obezitológus diplomát kap.

Oktatói tevékenység: 1991-től TDK témavezetőként, rektori pályamunkák, szakdolgozatok, illetve diplomamunkák témavezetőjeként, előadóként, gyakorlatvezetőként és vizsgáztatóként vesz részt a medikusok oktatásában. 2000-től PhD alprogram- és témavezető, majd 2007-től az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Szív-és érrendszeri betegségek élettana és klinikuma c. programjának vezetője. 2004-től kardiológus rezidensek mentora, kardiológiai, aneszteziológia és intenzív terápia, valamint belgyógyászati rezidensek tutora. 2007-től - tanszékvezetőként - feladata a három nyelven folyó graduális és posztgraduális kardiológiai oktatás irányítása.

Emellett a Magyar Rektori Konferencia Tehetséggondozási Bizottságának alelnöke, a Semmelweis Egyetem Rektori Pályamunka Értékelő Bizottság tagja, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke. 2008-tól a Kardiológiai Szakmai Grémium, 2013-tól a ’Orvosi rehabilitáció a kardiológia területén’ ráépített szakmai képzést koordináló Grémium elnöke.

Tudományos munkásság: 1999-ben PhD-fokozatot (Kamrai ritmuszavarok mechanizmusának experimentális és klinikai vizsgálata) szerzett. 2006-ban elnyerte az MTA doktora címet (Tachyarrhythmiák patomechanizmusai és új elektrofiziológiai nonfarmakológiás kezelési módszerei), valamint habilitált a Semmelweis Egyetemen (kardiológia). 1994-től folyamatosan mintegy 15 támogatott kutatási pályázat témavezetője ill. projektvezetője.

Kiemelkedő tudományos kutatómunkát folytat, publikációit rangos magyar és nemzetközi folyóiratok közlik. (A megjelent eredeti közlemények összegzett impakt faktora: 542,892, független idézettsége 4604.) Az Orvosképzés című folyóirat felelős szerkesztője, az IMAS (Interventional Medicine & Applied Science) főszerkesztő-helyettese, valamint több magyar és idegen nyelvű orvosi lap szerkesztőbizottsági tagja (pl. Cor et Vasa, Clinical Research in Cardiology, World Journal of Cardiology).

Rendszeresen tart előadásokat, nagyszámban, meghívott előadóként, magyar és nemzetközi tudományos konferenciákon (American Heart Association, World Congress of Cardiology, American College of Cardiology, EUROPACE-Cardiostim, EUROPCR stb.) Több nemzetközi kutatási projektben vesz részt külföldi egyetemekkel közreműködve (Berlin, Bonn, Boston (USA), Coburg, Drezda, Erlangen, Gdansk, Heidelberg, Leuven, Lipcse, London, Krakkó, New Haven (USA), Oulu, Párizs, Prága, Rochester (USA). Tagja szinte minden jelentős hazai és nemzetközi kardiológiai, aritmia és pacemaker, intervenciós kardiológiai és keringéskutatással foglalkozó tudományos társaságnak, többek között a Magyar Kardiológusok Társaságának, a Magyar Szívsebészeti Társaságnak, a Magyar Atherosclerosis Társaságnak, valamint európai és amerikai társaságoknak, mint például a European Society of Cardiology-nak, a European Heart Rhythm Association-nek, a European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions-nek és az International Society for Heart Research-nek. Több vezető tisztséget betöltött már, jelenleg a European Heart Rhythm Association kincstárnoka, valamint az Eastern Initiative társelnöke, az Európai Kardiológus Társaság (ESC) Minősítő Bizottságának tagja, European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) EuroPCR Relations Committe tagja, a Magyar Kardiológusok Társaságának előző elnöke, az MKT Intervenciós Kardiológiai Munkacsoport elnöke.

Szakmai, oktatói és tudományos tevékenységéért több kitüntetésben, díjban és elismerésben részesült, többek között: Táncsics Mihály Érdemérem Arany Fokozat, International Union of Angiology European Chapter´s Congress - Fizilógiai díj, Adorján Ferenc Alapítványi Díj, 10th World Congress of Electrophysiology, International Virchow Award 1. díj, Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Kutatási Ösztöndíja, Ifjúsági Gábor György Díj, Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetése, Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-plakett kitüntetés, Pro Civitate Sana - Az egészséges városért - díj, Mestertanár Aranyérem - Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetése, Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj, Akadémiai Nívódíj, Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, a Semmelweis Egyetem általa vezetett Kardiológiai Központja megkapta a „FIFA Medical of Excellence” kitüntető címet, „Orvosi Hetilap – Markusovszky Lajos-díj”. „Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos – díj”, XXX. Jubileumi OTDK Emlékérem, Pro Societate Emlékérem a Magyar Kardiológusok Társasága 2010-2013-as Elnökség és Tanácsadó Testület tagjaként végzett kiemelkedő munkájáért.

2013-ban Budapest Főváros Önkormányzata díszpolgári címet adományozott neki a kardiológia területén végzett kiváló tudományos, oktatói munkájáért, valamint példaértékű humanitárius tevékenységéért.

Három gyermeke van: Gergő (1990), Petra (1992) és Márton (2011).